Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn trả và hoàn trả luôn sẵn sàng trong 7 ngày nếu quý khách hàng và đối tác không hài lòng về chất lượng dịch vụ.